Mažos vertės pirkimų suvestinės

2016 m. I-o ketvirčio mažos vertės pirkimų suvestinė

GKC balandžio mėn. mažos vertės pirkimų suvestinė

GKC gegužės mėn. mažos vertės pirkimų suvestinė

GKC birželio mėn. mažos vertės pirkimų suvestinė

GKC liepos-rugpjūčio mėn. mažos vertės pirkimų suvestinė

GKC rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimų suvestinė

GKC spalio mėn. mažos vertės pirkimu suvestinė

GKC lapkričio mėn. mažos vertės pirkimų suvestinė

GKC gruodžio mėn. mažos vertės pirkimų suvestinė