Lenkų liaudies teatras

                Vilniaus lenkų liaudies teatras buvo įkurtas 1960 m. lapkričio mėnesį. Tai buvo pirmoji tokio tipo lenkų organizacija pokario Lietuvoje. Tais pačiais metais teatras žiūrovams pristatė 17 koncertų bei spektaklių, o 1964 – aisiais jau 55 pasirodymus. Tarp jų buvo muzikiniai poezijos spektakliai, satyros vakarai.  1990 metais teatras tapo Lietuvos laisvųjų teatrų asociacijos nare.   2000 – 2010 metais Vilniaus lenku teatro studija pastate 15 spektaklių, tarp jų „Vilniaus gatvelėmis“ pagal K. I. Galcinskio poeziją, T. Ruževic „Išbarstyta Kartoteka“, Sl. Mrožek „Namas Pasienyje“ J. Korczak „Karalius Motiejus I – asis“, Sl. Mrožek „Krawiec“, St. I. Witkiewicz „Mažame Dvarelyje“, broliu Grimmu „Pelenė“, Sl. Mrožek „Pasilinksminimas“, „ Bardas Panemunės Vienumoje“ p/g P. Palilioni.  Vilniaus lenkų teatro spektakliai dalyvavo daugelyje festivalių:„Tarptautinis teatrų festivalis“ Tešin, Čekija. 1994 m. „Tarptautinis teatrų festivalis“ Krokuva, Lenkija. 1992 m., 1993 m. „Tarptautinis lenkų teatrų festivalis“ Žešovas, Lenkija. 2001 m., 2003 m., 2006 m.,2008 m. „Kresy“ Varšuva, Lenkija. 2002 m., 2003 m., 2004 m., 2005 m., 2007 m. „Miesto dienos“ Hamburg, Vokietija. 2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m. „Lenkų kultūros dienos“ Elmshorn, Vokietija. 2004 m., 2005 m., 2006 m. „Miestas kuris jungia“ Vilnius, Lietuva. 2002 m. „IX Teatro meno festivalis“ Ribnik, Lenkija. 2007 m. Festivalis „Lešno 04“ Lešno, Lenkija. 2004 m. „Polonijos dienos“ Varšuva, Lenkija. 2007 m. „Pasaulinis lenkų scenos festivalis Vilniuje“. 1994 m., 1995 m., 2007 m., 2009 m. „Lenkų kultūros dienos Lietuvoje“, Vilnius 2007 m. „ Laimingas vaikų juokas“, Vabalninkai 2008 m. „ Mono baltija“, Kaunas 2009 m. Taip pat teatras aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose Vilniuje, Kaune, Šalčininkuose, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose bei užsienije. Teatras aktyviai remia įvairias labdaringas akcijas, koncertus ir skiria didelį dėmesį jaunimo auklėjimui bei jo laisvalaikio užimtumui.

Režisierė Lilija Keizik