Merginų tautinių šokių kolektyvas

                      Kolektyvas susibūrė prieš devynerius metus. Šoka 18 merginų, pagrinde abiejų Grigiškių vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleivės. Savo jaunatviška energija, šypsenų žavėsiu, meile liaudiškam šokiui ir muzikai žavi savo žiūrovus. Kolektyve šoka įvairaus amžiaus mergaitės. Dalyvauja miesto šventėse, festivaliuose, projektuose. Visos grakščios, nuoširdžios, linksmos. Noriai ir daug repetuoja, ruošia įdomų ir įvairų repertuarą.

Dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje, tarptautiniuose festivaliuose „Gervė – 2005“ Visagine, „Šitam dideliam būry“, miesto šventėse, festivaliuose, projektuose: „Idėjų sąskrydis 2015“, „Suk-suk ratelį 2015“.

Vadovė Vilma Abrutytė